Barion Pixel
×
« KÉSZLETKISÖPRÉS

 

Kedves Vásárlóink!

Elindult hatalmas készletkisöprő akciónk! Számos termékünket leáraztuk, keresse hétről hétre bővülő outlet kínálatunkat! 
* A készlet erejéig!

outlet kategoria

 OUTLET

Benedek és Tsa Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. |  Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja
2. |  A Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése
3. |  A kezelt személyes adatok köre
4. |  Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
5. |  Az adatkezelés időtartama
6. |  Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, és -továbbítás
7. |  Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
8. |  Hírlevél, személyre szabott hírlevél
9. |  Egyéb/Vegyes rendelkezések

A jelen szabályzat a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására vonatkozik.

1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A Benedek Szerelvény fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét, ezért szavatolja a felhasználók személyes adatainak körültekintő kezelését és biztonságát.
A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a Benedek és Tsa Kft. (székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út5/a. cégjegyzékszám: 01-09-949430, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 10845204-2-43) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatkezelési és adatvédelmi politikáját.
Az Benedek és Tsa Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.benedekszerelveny.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Webhely) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott határozat szerint a Benedek és Tsa Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a 4791’08 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint Csomagküldő, internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytathat.
A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy a Benedek és Tsa Kft., mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül lakóhelyre vagy nemzetiségre, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

Név: Benedek és Tsa Kft.
Székhely és levelezési cím: 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a.
Telefonszám: +36-1-382-6189
Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


3. A kezelt személyes adatok köre

3.I. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:
• Felhasználónév,
• saját e-mail cím,
• telefonszám,
• jelszó,
• szállítási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
• számlázási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

3.II. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő személyes adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele közben keletkeznek és melyeket a Szolgáltató rendszere a végbement technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az ilyen módon keletkezett és tárolt adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.III. Cookie (Süti)
A Webhelyen tett látogatások során egy vagy több Cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
Az ilyen módon elküldött Cookie-k felhasználásának módja a következő: Az olyan külső szolgáltatók, mint a Google, ezen Cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már tett látogatást a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google mint szolgáltató, vagy a Google külső partnereinek webhelyein.
A Cookie-k letiltását követően nem jelennek meg személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

A Benedek Szerelvény weboldalán alkalmazott Cookie-król bővebben itt olvashat: Cookie policy

3.IV. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info törvényben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a kiállításra kerülő Számlákon biztonsági okokból rögzítse. Az Info törvény rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával munkatársaink részére) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatainak törlését is.

3.V. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel és a Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés
A www.benedekszerelvenyl.hu weboldalon lehetőség van személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra. A hírlevél feliratkozási lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Benedek és Tsa Kft. részére:
• Név
• Email cím
• Telefonszám
• Cím
• Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
• Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
• Vásárlási szokások

3.VI. Egyéb adatkezelés
Szolgáltató a www.benedekszerelveny.hu oldalon található webáruház számára telefonos ügyfélszolgálatot tart fent.
Abban az esetben, ha a telefonon tett panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.I. Adatot kezelni csak meghatározott céllal, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie a meghatározott célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. Ennek megfelelően a Benedek és Tsa Kft. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

4.II. Az adatkezelésre a www.benedekszerelveny.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.III. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

4.IV. Az automatikusan rögzítésre kerülő személyes adatok célja statisztikák készítése, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Érintett személyes jogainak védelme.

4.V. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.VI. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.I. A Weboldalon történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval időpontjával kezdődik, és annak kérelemre történő kitörléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.II. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.III. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) rögzített megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.IV. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre reklámot vagy hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és esetekben küld.

5.V. A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, és -továbbítás

6.I. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató és a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat azonban nem teszik közzé és harmadik személy részére nem adják át.

6.II. A Szolgáltató az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetésére, a megrendelések teljesítésére és az elszámolás rendezésére külső Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

6.III. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet Benedek és Tsa Kft. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

6.IV. Adatfeldolgozó szolgáltatók megnevezése:

MO-TAX. Kft 1163 Budapest, Lucfenyő u. 19. - könyvelés
Magyar Posta ZRT. 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. – futárszolgálati tevékenység

6.V. A Benedek és Tsa Kft. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.I. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott módon.

7.II. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.III. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Benedek és Tsa Kft., 1116 Budapest, Kondorosi út 5/a
Benedek és Tsa Kft. ügyfélszolgálat: Lépj kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétellel, és kérdéssel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat a 7.III. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

7.IV. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését vagy helyesbítését kérni. Egyes adatait az Érintett maga is helyesbítheti a Weboldal alján elhelyezett Felhasználói fiók menüpontban; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.V. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az ilyen módon zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető a Szolgáltató által, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését korábban kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.VI. Az Érintett az Info. törvény valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
• Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.VII. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Hírlevél, személyre szabott hírlevél

8.I. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám célú) e-mail küldésére.

8.II. Az elektronikus levelezési címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítését, és a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ezen tevékenységek megvalósulásának érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.III. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF (Általános szerződési feltételek) változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.IV. Hírlevél
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával küld. A hírlevél a legtöbb esetben direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélben elérhető „Leiratkozás” gombra kattintva vagy e-mailben vagy postai úton nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából.
Leiratkozást követően a Szolgáltató további hírlevelekkel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen visszavonhatja a hozzájárulását és leiratkozhat a hírlevélről.

8.V. Személyre szabott hírlevél
A Benedek és Tsa Kft. a felhasználók személyes adatait, arra is felhasználhatja, hogy számukra hírlevél formájában személyes ajánlatokat küldjön. A személyre szabott hírlevél keretében az Benedek és Tsa Kft. a regisztrált és/vagy a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.
A hírlevélről való leiratkozáshoz a 8.IV. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik az Benedek Szerelvény hírleveléről, a továbbiakban nem fog Személyre szabott hírlevelet kapni.

9. Egyéb/Vegyes rendelkezések

9.I. Szolgáltató által üzemeltetett rendszer az Érintettek aktivitásáról személyes adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.II. Azokban az esetekben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az adatfelvétel eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg a felhasználás későbbi megtiltására lehetőséget biztosít számára.

9.III. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt és kezelt adatok megfelelően védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz azért, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását és megsemmisülését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.IV. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett. A módosított Szabályzat hatályba lépését követően az Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

9.V. A jelen Adatvédelmi törvény értelmezésére a magyar jog az irányadó.

9.VI. A jelen Adatvédelmi törvény bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az Adatvédelmi törvény többi részének érvényességét nem érinti.

Az Adatvédelmi és adatkezelési dokumentumot itt tudja pdf formátumban letölteni.
Budapest, 2018. május 15.